De oorsprong

De naam Heskes en Eskes zijn namen die niet zo veel voorkomen.
Er bestaan verschillende verhandelingen over de mogelijke oorsprong van de naam. Zo zou de naam verband kunnen houden met mensen die zijn geëmigreerd vanuit Noorwegen naar De Nederlanden en naar Engeland. In het zuiden van Noorwegen ligt een plaatsje met de naam Heskestad. Ook zouden enkele van deze geëmigreerde Noren pas later vanuit Engeland naar De Nederlanden gekomen kunnen zijn.

Al voor 1650 komt de naam Heskes en Eskens een paar keer voor vooral in Engeland. Er zijn echter geen ouders, partners of kinderen bekend.

Ook zijn er verhandelingen te vinden over afstamming van Duitse oorsprong (Niederdeutsches Namenbuch van H. Bahlow) en komt de naam ook voor in het familienamenboek van België en Noord-Frankrijk van Dr. Frans Debrabandere.
Er zijn nog veel meer mogelijke relaties te vinden maar niets is echt zeker.

Er is bekend dat er in ieder geval de volgende variaties voorkomen: Eskes, Heskes, Heseijs, Eesbes en Eeckes

Met de geboorte van een Willem Esken op 6 juli 1650 is er wel een lijn te volgen. Zie verder onder "vroegste vermelding".


In Nederland zijn er veel familienamen die verwijzen naar een plaats waar voorouders vandaan kwamen.
Er is geen bewijs dat dit hier met Heskes en Heskestad ook zo is maar het is zeker een reële mogelijkheid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -