Toelichting presentatie per persoon & gezin.

Deze weergave wordt gestart met de knop "persoon & gezin".
Bovenin het scherm verschijnt een rij letters (A). Elke letter is de eerste letter van een familienaam die in de stamboom voorkomt. Maak hier een eerste keuze door op een letter te klikken.


Indien er meerdere familienamen zijn die met de gekozen letter beginnen komen links (B) al die familienamen te staan. Indien er een getal achter een familienaam staat geeft dit het aantal opgenomen leden van die familie aan. Staat er geen getal dan is er slechts 1 persoon van die familie opgenomen. In het voorbeeld staan de opgenomen familienamen die beginnen met de letter H. Binnen deze lijst kan vervolgens weer een familienaam worden gekozen door op een naam te klikken.


Zodra een familienaam is gekozen verschijn er rechts een lijst met voornamen en geboortedata van die familie. Deze lijst kan, indien gewenst, worden gesorteerd. Om te sorteren op geboortedata klik op "Geboren" (D). Om weer op naam te sorteren klik op "Voornaam" (C). Opmerking: het sorteren werkt in de huidige versie niet! Elke naam kan hier door aanklikken worden gekozen waarna detailgegevens volgen met de gekozen naam als hoofdpersoon.


In dit overzicht staan, zover aanwezig, (E) gegevens van de gekozen persoon, (F) zijn¦haar partner, (G) zijn¦haar ouders, broers en zussen, en (H) zijn¦haar kinderen.

Foto's: Indien er ten minste 1 foto van de gekozen persoon aanwezig is wordt deze in het klein getoond. Door op de foto te klikken verschijnt er een vergrote versie van de foto. Elke vergrote foto dient met het bekende kruisje "X" rechtsboven weer te worden afgesloten.
Voor deze weergave wordt gebruik gemaakt van Javascript. Indien Javascript niet is geactiveerd worden foto´s niet vergroot. Als er meer foto's zijn staat er naast de foto een pijl in de vorm van een driehoekje. Door op deze pijl te klikken wordt de volgende foto in het klein getoond. Elk foto kan weer worden aangeklikt. In het voorbeeld is er maar 1. Voor elke foto staat er een naam in het venster K.


De namen in het overzicht zijn blauw van kleur. Indien een naam rood wordt als deze door de muiscursor wordt aangewezen is dit een link die kan worden aangeklikt. Vervolgens verschijnt het overzicht van die persoon.

- - - - - - - - - - -