Ook voor de publicatie van stamboomgegevens geldt de privacy wetgeving.
Gegevens mogen worden gepubliceerd indien:

- De persoon die wordt vermeld expliciet toestemming heeft gegeven.
Indien dit niet het geval is dan geldt:
- Bij geboortedata:de geboorte vond 100 jaar of langer geleden plaats.
- Bij huwelijk-relatiede verbintenis of scheiding vond 75 jaar of langer geleden plaats.
- Bij overlijden:dit is onduidelijk,
geadviseerd wordt om 1 a 2 jaar te wachten voor het publiceren.

Indien, volgens het bovenstaande, gegevens niet mogen worden vermeld dan staat in
de diverse presentaties op die plaatsen alleen "privacywet" vermeld en in de
namenlijst bij het blokschema staat dan als naam alleen N.n.

Voor het geven of intrekken van toestemming kunt U concact opnemen met de webmaster.
Dat kan o.a. via het contactformulier.